Biện pháp
Tập đon Cng nghệ Quang điện Meyer l nh sản xuất chuyn nghiệp về thiết bị kiểm duyệt quang điện v phn loại tại Trung Quốc. Hiện tại, chng ti sở...
Đọc thêm
Sản phẩm
Với hơn 25,000 khch hng trn ton thế giới, Meyer đ trở thnh một trong những cơ sở nghin cứu v pht triển cng nghệ phn loại mu lớn nhất. My phn loại mu A...
Đọc thêm
Tin tức & Truyền thông
Meyer l Ai ? Nh cung cấp my mc phn loại đứng Top 5 trn thế giới Số 1 ở Trung Quốc Người dẫn đầu trong ngnh cng nghiệp my phn loại mu sắc nội địa...
Đọc thêm
Đọc thêm
Hiện nay, khch hng của chng ti phn bố tại những quốc gia dưới đy: CHU : Trung Quốc, Ấn Độ, Thi Lan, Việt Nam, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Camp...
Dòng RADòng RA Dòng CFDòng CF Máy Phân loại Màu Loại Đai LDMáy Phân loại Màu Loại Đai LD Máy Phân loại Màu trà SDMáy Phân loại Màu trà SD Đọc thêm
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm